تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

بزرگترین فروشگاه فروش محصولات الکترونیکی در الکترونیک110ایسام

سایت جعفر0023فورکیا ارائه ی بهترین ها، کمیاب ترین ها و پرارزش ترین فایلها را سرلوحه ی کار خود قرار داده است ....


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

آیا شما از سایت جعفرفورکیا و مطالب و محصولات آن راضی هستید؟

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 165
  • بازدید دیروز : 140
  • بازدید کل : 706933

نمونه سوالات فصل 2 شیمی پیش دانشگاهی


 

 

1- کدام یک از واکنش های زیر برگشت پذیر نمی باشد ؟

 

 

 

1) تشکیل استالاگمیت در غارها .

 

 

 

2) واکنش آب زدایی از کبالت (ll) كلريد 6 آبه .

 

 

 

3) تجزیه محلول هیدروژن پراکسید در حضور کاتالیزر Kl .

 

 

 

4) انحلال گاز اکسیژن در آب .

 

 

 

 

 

 

 

2- با توجه به ثابت تعادل واکنش های (الف) و (ب) ، ثابت تعادل واکنش (ج) کدام است؟

 

 

 

الف - H2Co3 H+ + Hco3- K1 = 4*10-7 8*10-24 1-

 

 

 

ب- H2Co3 2H+ + Co32- K2 = 2*10-17 2*1010 2-

 

 

 

ج - Hco3- H+ + CO32- K3 = ? 5*10-11 3-

 

 

 

4- 8*10-10

 

 

 

 

 

3- کدام واکنش در ظرف سربسته می تواند برگشت پذیر باشد ؟

 

 

 

1) HCl(aq) + NaOH(aq) NaCl(aq) + H2O(l) ∆H < .

 

 

 

2) 2HgO(s) 2Hg(l) + O2(g) ∆H >.

 

 

 

3) Mg(s) + 2HCl(aq) MgCl2(aq) + H2g ∆H < .

 

 

 

4) CH4(g) + 2O2(g) CO2(g) + 2H2O(g) ∆H < .

 

 

 

 

 

4- ثابت تعادل برای 4 واکنش مختلف عبارت است از :

 

 

 

K1 = 2/8 * 10 12 k2 = 2/8 * 10 -12

 

 

 

k3 = 1/6* 10 18 k4 = 1/6 * 10 -18

 

 

 

در کدام یک از واکنش ها نسبت مواد اولیه به محصولات زیادتر است ؟

 

 

 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

 

 

 

 

 

5- در واکنش تعادلی H2 + I2 2HI + q کدام گزینه نادرست است ؟

 

 

 

1) با کاهش دما ، سرعت واکنش رفت کم می شود .

 

 

 

2) با افزایش فشار ، تعادل گازی جا به جا نمی شود .

 

 

 

3) با افزایش دما ، تعادل گازی در جهت برگشت جا به جا می شود .

 

 

 

4) با افزایش فشار ، سرعت واکنش رفت و برگشت تغییر نکرده و تعادل جا به جا نمی شود .

 

 

 

 

 

 

 

6-یکای ثابت تعادل برای واکنش های (الف) و (ب) به ترتیب کدامند ؟

 

 

 

الف ) NH4HS(s) NH3(G) + H2S(g)

 

 

 

ب ) N2(g) + O2(g) 2NO(g)

 

 

 

1) mol-2.L2 - ندارد

 

 

 

2) mol2.L-2 –mol.l-1

 

 

 

3) mol2.L-2- ندارد

 

 

 

4) mol.L-1-mol.L-1

 

 

 

 

 

7- در هنگام تعادل ، غلظت تمامی مواد شرکت کننده در واکنش با هم برابر و مقداری بیش از 1 مول بر لیتر است و k (ثابت تعادل) برابر 1 می باشد . این مشخصات مربوط به کدام واکنش تعادلی زیر است ؟

 

 

 

1) A(g) + B(s) 2AB(s) 2)C(g) + D(g) CD(g)

 

 

 

3) 2AB(g) A(g) + B(g) 4) F(g) 2E(g)

 

 

 

 

 

8- بزرگ بودن K (ثابت تعادل) نشان دهنده ی کدام مورد است ؟

 

 

 

1) زیاد بودن نسبت واکنش دهنده ها به فراوده ها .

 

 

 

2) بزرگتر بودن سرعت واکنش رفت نسبت به سرعت واکنش برگشت .

 

 

 

3) گرماده بودن واکنش در جهت برگشت .

 

 

 

4) مصرف نسبتاً زیاد واکنش دهنده ها .

 

 

 

 

 

9- 2 مول ماده x و 5/0 مول ماده y به همراه 3 مول ماده z را در ظرفی به حجم 5/0 لیتر مخلوط می کنیم . چنانچه k (ثابت تعادل) در این دما برابر 1 باشد ، کدام گزینه درست خواهد بود ؟ (X + 2Y Z)

 

 

 

1) غلظت z افزایش و غلظت y کاهش می یابد .

 

 

 

2) غلظت هر 3 ماده افزایش می یابد .

 

 

 

3) غلظت z کاهش و غلظت x وy افزایش می یابد .

 

 

 

4) غلظت هر 3 ماده کاهش می یابد.

 

 

 

 

 

10- در تعادل گازی : N2 + 3H2 2NH3 (K = 32) ، اگر در ظرف واکنش 8 مول NH3 ، 2 مول H2 و 4 مول N2 داشته باشیم ، حجم ظرف واکنش (بر حسب لیتر) چقدر باشد تا مخلوط در حال تعادل باشد ؟

 

 

 

1) 4 2) 8 3) 16 4) 32

 

 

 

 

 

11- در یک ظرف 10 لیتری ، 3/0 مول CaCo3 وارد می کنیم . در لحظه تعادل تنها 2/0 مول CaCO3 در ظرف وجود دارد . بر طبق واکنش تعادلی زیر k (ثابت تعادل) کدام است ؟

 

 

 

CaCo3(s) CaO(s) + CO2(g)

 

 

 

1) 1/0 2) 05/0 3) 01/0 4) 005/0

 

 

 

 

 

12- ثابت تعادل واکنش CO2(g) + CaO(s) CaCO3(s) در دمای

 

 

 

C ° 500 برابر 25/1 می باشد . هر گاه 100 مول CaCO3 و 8 مول CaO همراه با 5 مول CO2 را در یک ظرف 4 لیتری مخلوط کنیم ، وضعیت سامانه به چه ترتیبی خواهد بود ؟

 

 

 

1) سامانه در حال تعادل است .

 

 

 

2) واکنش در جهت رفت پیشرفت می کند .

 

 

 

3) واکنش در جهت برگشت پیشرفت می کند .

 

 

 

4) سامانه بدون صورت گرفتن واکنش در مخلوط ، در حال تعادل قرار می گیرد .

 

 

 

 

 

13- 4 مول CO و 6 مول H2 را در دمای معین در ظرفی به حجم 5 لیتر قرار می دهیم تا به تعادل برسند . در هنگام تعادل ، 1 مول H2O در ظرف واکنش وجود دارد تعداد مول های موجود در ظرف واکنش و مقدار ثابت تعادل به ترتیب کدام هستند ؟

 

 

 

( CO + 3H2 CH3 + H2O )

 

 

 

1)8 و 2) 10 و 3) 8 و 4) 10 و

 

 

 

 

 

14- در یک ظرف به حجم v ، 3/0 مول از ماده A را وارد می کنیم . در لحظه تعادل ، k (ثابت تعدل) در دمای ثابت برابر 3-10*5 می شود . اگر در لحظه تعادل ، تنها 2/0 مول در حجم ظرف از ماده A وجود داشته باشد ، حجم ظرف کدام است ؟

 

 

 

A B + C

 

 

 

1) L1 2) L100 3) L10 4) L5

 

 

 

 

 

15- تعادل CL2 + H2O HCl + O2 از قرار دادن 6 مول H2O و 5 مول O2 در یک ظرف سربسته 5 لیتری در دمای ثابت حاصل شده است . اگر تعداد مول های موجود در ظرف موقع تعادل برابر با 12 باشد ، ثابت تعادل(k)واکنش کدام است ؟ (واکنش موازنه نشده است) .

 

 

 

1) mol.L-1 2) mol-1.L

 

 

 

3) mol-1.L 4 ) 1mol.L-1

 

 

 

 

 

16- تعادل گازی شکل A(g) B(g) در دماهای 100 و 200 و 400 درجه ی سانتیگراد به ترتیب در ظرفهای 1 و 2 و 3 برقرار است . کدام گزینه درست است ؟

 

 

 

1) ثابت تعادل در هر سه ظرف برابر است .

 

 

 

2) غلظت A در هر 3 ظرف برابر است .

 

 

 

3) سرعت واکنش های رفت و برگشت در هر سه ظرف برابر است .

 

 

 

4) در هر ظرف سرعت واکنش های رفت و برگشت برابر است .

 

 

 

 

 

17- در یک واکنش تعادلی + q C(g) A(g) + B(g) سرعت واکنش رفت در کدام یک از گزینه های زیر بیش تر است ؟

 

 

 

1) 3 مول A و 3 مول B در یک ظرف 6 لیتری در دمای C ° 100

 

 

 

2) 1 مول A و 1 مول B در یک ظرف 5/0 لیتری در دمای C ° 50

 

 

 

3) 1 مول A و 1 مول B در یک ظرف 5/0 لیتری در دمای C ° 100

 

 

 

4) 3 مول A و 3 مول B در یک ظرف 6 لیتری در دمای C ° 50

 

 

 

 

 

18- واکنش تعادلی 2NO2 N2O4 + q را در نظر بگیرید . سامانه در حال تعادل است . ظرف محتوی سامانه را در یک ظرف آب سرد قرار می دهیم . کدام گزینه تغییرات ایجاد شده را به درستی نشان می دهد ؟

 

 

 

1) K افزایش می یابد ، رنگ مخلوط خرمایی و سرعت واکنش برگشت افزایش می یابد .

 

 

 

2) K کاهش می یابد ، مخلوط کم رنگ می شود و سرعت واکنش برگشت افزایش می یابد .

 

 

 

3) K کاهش می یابد ، رنگ مخلوط خرمایی می شود و سرعت واکنش رفت افزایش می یابد .

 

 

 

4) Kافزایش می یابد ، مخلوط کم رنگ می شود و سرعت واکنش رفت کاهش می یابد.

 

 

 

 

 

19) کدام گزینه در مورد فرایند هابر نادرست است ؟

 

 

 

1) فرایند هابر تا آنجا که به دستگاه های آسیب نرسد ، در فشارهای بالا انجام می شود .

 

 

 

2) افزودن کاتالیزگر موجب افزایش عمر دستگاه ها می شود .

 

 

 

3) مایع کردن نیتروژن ، واکنش را در جهت کامل کردن و تولید بیشتر پیش می برد .

 

 

 

4) هیدروژن به عنوان ماده اولیه از پالایش نفت خام به دست می آید .

 

 

 

 

 

20- کدام یک از گزینه ها ، مثالی از یک سامانه تعادلی ناهمگن می باشد ؟

 

 

 

1) واکنش هیدروژن و نیتروژن و تولید NH3 در یک محیط بسته

 

 

 

2) یخ زدن آب دریا

 

 

 

3) تجزیه کلسیم کربنات بر اثر گرما در طبیعت

 

 

 

4) واکنش منیزیم با هیدروکلریک اسید

 

 

 

 

 

21- واکنش :

 

 

 

Co(H2O) 62+(aq) + 4Cl-(aq) CoCl42-(aq) + 6HO(aq)

 

 

 

((صورتي رنگ))

 

((آبی رنگ))

 

 

 

 

 

 

 

یک واکنش گرماگیر است . حال اگر بالن محتوی مخلوط تعادلی به رنگ صورتی را در آب گرم قرار دهیم ......................

 

 

 

1) رنگ صورتی پررنگ می شود و ثابت تعادل افزایش می یابد .

 

 

 

2) مخلوط آبی رنگ می شود و ثابت تعادل افزایش می یابد .

 

 

 

3) رنگ صورتی پررنگ می شود و ثابت تعادل کم می شود .

 

 

 

4) مخلوط آبی رنگ می شود و ثابت تعادل تغییر نمی کند .

 

 

 

 

 

22- کدام یک از عوامل زیر در واکنش تعادلی مقابل اثر یکسانی بر واکنش رفت و برگشت ندارند ؟

 

 

 

A2(g) + B2(g) 2AB(g) + q

 

 

 

1) كاهش حجم ظرف 2) کتالیزگر 3) افزایش دما 4) کاهش دما

 

 

 

 

 

23- اگر در تعادل گازی 2SO2 + O2 2SO3 (k=2) ، 4 مول از هر یک از مواد شرکت کننده در واکنش داشته باشیم ، حجم ظرف چقدر باشد تا واکنش در جهت برگشت پیش رود ؟

 

 

 

1) V<2 2) V>4 3) V<16 4) V>8

 

 

 

 

 

24- در تعادل گازی 2SO2 + O2 2SO3 با افزایش حجم ظرف ، مقدار SO3 و غلظت O2 به ترتیب چه تغییری می کند ؟

 

 

 

1) کاهش – افزایش 2) افزایش – کاهش 3) افزایش – افزایش 4) کاهش – کاهش

 

 

 

 

 

25- مخلوط گازی شکل N2 + 3H2 2NH3 را از یک ظرف 3 لیتری به یک ظرف 1 لیتری منتقل می کنیم ، کدام گزینه نادرست است ؟

 

 

 

1) سرعت واکنش در جهت برگشت زیاد می شود .

 

 

 

2) غلظت N2 و H2 کاهش می یابد .

 

 

 

3) ثابت تعادل واکنش ثابت می ماند .

 

 

 

4) غلظت گاز NH3 افزایش می یابد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات فصل 2 شیمی پیش دانشگاهی

 

 

 

امینی - علمدار

 

برای خرید و دانلود پروژه های الکترونیک برنامه نویسی کامپیوتر و پروژه های آماری ما، به قسمت (آرشیو فایلهای فروشگاه) بروید ......

  انتشار : ۱۰ مهر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1967

برچسب های مهم

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

تعداد صفحات : 102 صفحه نوع فایل : PDF سر فصل اصول حسابداری 11. آشنایی با مفاهیم حسابداری2. تجزیه و تحلیل حسابها3. ثبت در دفتر روزنامه4. نقل در دفتر کل5. تهیه تراز آزمایشی در قالب:الف – دوستونیب - چهار ستونی6. تغییرات و اصلاحات پایان دوره مالی7. بستن حسابها در قالب:الف - حسابهای موقتب - ...

پاسخ تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید

پاسخ تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید

دانلود پاسخ نامه تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید اسکندری مفید برای کلیه دانشجویان حسابداری ...

رایانه کار حسابدار مالی

رایانه کار حسابدار مالی

شامل 3 سری سوالات رسمی و اساسی رایانه کار مالی همراه با جواب و همچنین شامل 2 سری سوالات پراکنده و عمومی مطرح درباره موضوع درس ******** ...

متن کامل کتاب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دکتر

متن کامل کتاب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دکتر محسن دستگیر - دکتر علی سعیدی به تعداد 392 صفحه pdf ...

حسابداری مالی دکتر یدالله تاری وردی

دانلود حسابداری مالی دکتر یدالله تاری وردی و کلاس کنکور کارشناسی ارشد حسابداری مالی ...

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت (نویسنده:جیمز

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت (نویسنده:جیمز

نوع فایل:PDF تعداد صفحات :60 سال انتشار : 1395 چکیده مجموعه منحصر به فرد حل المسائل نسخه اصلی کتاب حسابداری مدیریت (نویسنده:جیمز جایمبالو ترجمه : دکتر محمد کاشانی پور) واژگان کلیدی ...

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری درباره یک شرکت

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری درباره یک شرکت

تنظیم صورت های مالی و بستن حساب ها حسابداران برای گزارش وضعیت مالی یک مؤسسه در یک زمان معین و عملکرد مالی یک مؤسسه در یک دوره معین اقدام به تهیه صورت های مالی برای آن مؤسسه می نمایند. صورتحساب سود و زیان: در یک مؤسسه بازرگانی برای تعیین سود خالص دوره مالی تمام هزینه ها از فروش ...

کتاب تئوری حسابداری 1 تالیف دکتر ساسان مهرانی و

کتاب تئوری حسابداری 1 تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی اسکن کامل کتاب (جلد اول) حجم این فایل 126 مگابایت می باشد لطفا تا دانلود کامل شکیبا باشید. ...

پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت

پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت در 73 اسلاید فابل ویرایش مناسب اساتید و برای ارائه دانشجو در طول ترم فهرست مطالب پیشگفتار کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری گرایش های اقلام بهای تمام شده مفروضات مربوط به گرایش های اقلام بهای تمام شده روش های برآورد اقلام بهای ...

دانلود آموزش نرم افزار حسابداری مالی تدبیر

دانلود آموزش نرم افزار حسابداری مالی تدبیر

نوع فایل : PDF با قابلیت چاپ تعداد صفحات : 43 عناوین: تعریف کلی سیستم حسابداری مالی امکانات و ویژگی های اصلی سیستم گردش کار سیستم به طور خلاصه نمودار گردش کار سیستم حسابداری مالی امکانات سیستم بخش حساب ها: کل و معین حساب های تفصیلی مجموعه ها بخش اسناد: ویرایش ...

دانلود پکیج فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار

دانلود پکیج فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار

پکیج فیلم آموزش ویدئویی + کتاب PDF به همراه نرم افزار حسابداری رافع نوع فایل : ویدئویی قابل پخش در موبایل،کامپیوتر،تبلت و سایر دستگاه های پخش تعداد : 14 فایل ویدئویی زمان کل : 1 ساعت و 20 دقیقه عناوین ویدئو ها : 1-ویدئوی آموزش صدور سند افتتاحیه در رافع 7 2-ویدئوی آموزش صدور ...

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری

فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 56 این فایل شامل موارد زیر است: عنوان مقدمه دیدگاه های مختلف در مورد صورتهای مالی رابطه بین صورت های مالی رویکرد ترازنامه ای (دارائی - بدهی) صورت های مالی ترازنامه گروه حسابهای ترازنامه ای دارایی ها مفهوم قابلیت مبادله و قابلیت ...

دانلود سوالات و پاسخ های کتاب حسابداری مدیریت

دانلود سوالات و پاسخ های کتاب حسابداری مدیریت

این کتاب شامل سوالات و تمرین های فصول و پاسخ های آنها می باشد فرمت فایل :pdf تعداد صفحات: 102 ...

دانلود فایل اصطلاحات تخصصی بیمه به زبان فارسی و

دانلود فایل اصطلاحات تخصصی بیمه به زبان فارسی و

اصطلاحات تخصصی بیمه به زبان فارسی و انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 10 تعداد اصلاحات: 266 در این فایل تعداد 266 لغات و اصطلاحات (انگلیسی) تخصصی بیمه وجود دارد که به زبان شیرین فارسی ترجمه شده است. ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری

آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری تیزپرداز زمان : 2 ساعت و 13 دقیقه نوع فایل : ویدئویی قابل پخش در موبایل،تبلت،کامپیوتر و سایر دستگاه ها تعداد : 48 فایل ویدئویی عناوین فیلم های آموزشی : 1-شروع كار - تيزپرداز 2-سند ابتداي دوره -تيزپرداز 3-سند ازاد - تيزپرداز 4-سند پرداخت - تيز ...

فایل pdf کامل کتاب تئوری حسابداری جلد دوم

فایل pdf کامل کتاب تئوری حسابداری جلد دوم

فایل pdf کامل کتاب تئوری حسابداری جلد دوم الدن اس . هندریکسن - مایکل اف . ون بردا 572 صفحه ویرایش دوم ترجمه دکتر پارسائیان انتشارات ترمه 1384 ...

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری

فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 23 حجم فایل: 3 مگابایت مقدمه: در فصل های قبل پیرامون واکنش بازار سرمایه به انتشار اطلاعات حسابداری بحث شد، تحقیقات بازار سرمایه بر دو رویداد انتشار اطلاعات و واکنش بازار سرمایه تمرکز دارند .در تئوری نمایندگی این موضوع مطرح می شود که ...

پاورپوینت حسابداری دولتی

پاورپوینت حسابداری دولتی

پاورپوینت کتاب حسابداری دولتی تالیف دکتر جعفر باباجانی 330 اسلاید مناسب اساتید و ارائه دانشجو ...

جزوه درس تئوری حسابداری 1 ( بر اساس کتاب هندریکسون

جزوه درس تئوری حسابداری 1 ( بر اساس کتاب هندریکسون

این جزوه بر اساس کتاب تئوری حسابداری هندریکسون که توسط دکتر علی پارسیان ترجمه شده ،گردآوری و تنظیم شده است. در این جزوه سعی شده است به مطالب مهم و کاربردی پرداخته شود و نکات کلیدی هر فصل مشخص شده است. دانشچویانی که فرصت مطالعه کامل کتاب را ندارند می توانند از این جزوه خلاصه ...

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع مالیات

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع مالیات

موسسه آموزش عالی علامه جعفری گروه حسابداری پروژه مالی رشته حسابداری مالیات بر ارزش افزوده استاد راهنما: جناب آقای دکتر انصاری دانشجو: محمد شمس چکیده : هدف ازتهیه این پروژه معرفی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش های جدید تعیین مالیات وتوضیحات درباره مفاهیم و ...

پاورپوینت و pdf -مدیریت استراتژیک پیشرفته-در

پاورپوینت و pdf -مدیریت استراتژیک پیشرفته-در

پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی و علی صالحی پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته 229 اسلاید... عناوین تاکتیک های اجراییاستراتژی رقابتیتاکتیک های زمانیتاکتیک های رقابتی تاکتیک های زمانیپیش قراولپس گام تاکتیک های موقعیت بازارتاکتیک تهاجمیتاکتیک ...

کتاب مجموعه پرسش‌های تستی حسابداری صنعتی همراه

کتاب مجموعه پرسش‌های تستی حسابداری صنعتی همراه

فهرست مندرجات عنوان فصل اول - کلیات، مفاهیم و طبقه بندی هزینه ها......... فصل دوم - گزارشات هزینه برای برنامه ریزی و کنترل ........... فصل سوم - سربار پیش بینی شده، جذب شده و واقعی فصل چهارم - حسابداری مواد، دستمزد و سربار... فصل پنجم - تخصیص هزینه های سربار برحسب دوایر . فصل ششم - هزینه یابی ...

حل تمرین بهای تمام شده حجم و سود دکتر ایرج نوروش

بهای تمام شده حجم و سود حل تمام مسائل فصل 5 حسابداری مدیریت تعداد صفحات 8 با فرمت pdf بصورت دست نویس و روان و سلیس و قابل فهم فرمول ها و سوالات کتاب کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت تالیف دکتر ایرج نوروش و بیتا مشایخی و فریما نوروش ...

حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3 دکتر محمد قسیم عثمانی -

حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3 دکتر محمد قسیم عثمانی -

دانلود جزوه حسابداری صنعتی دکتر محمد قسیم عثمانی شامل صنعتی 1 (56صفحه) صنعتی 2(62 صفحه) و صنعتی 3(56صفحه) .مفید برای دانشجویان کاردانی ، کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری حسابداریجامع ترین منبع حسابداری صنعتی 1 و 2 و3 ...

پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری اثباتی حسابداری

پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری اثباتی حسابداری واتز - زیمرمن فصل هشتم فرایند بستن قراردادها به تعداد 39 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و دانشجویان حسابداری مقدمه داستان مالک خود مدیر مدیر و شرکا مدير چندبار حاضر است به چنين سفرهايي برود؟ حمایت قیمتی تمایل به ...

پاورپوینت و خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 1 پیام

پاورپوینت و خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 1 پیام

دانلود پاورپوینت کتاب حسابداری پیشرفته 1 پاورپوینت و خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 1 پیام نور تألیف و ترجمه سید محمود موسوی شیری - محمد ابراهیم زاده کاریزکی - علی اصغرترابی __________________________ دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 1 پیام نور نوشته سید محمود موسوی ...

کاربرگ حسابرسی ونحوه رسیدگی به هر حساب

کاربرگ حسابرسی ونحوه رسیدگی به هر حساب

این محصول شامل کاربرگ های حسابرسی جهت رسیدگی به حسابهای مختلف( فایل خام کاربرگ های حسابرسی) و هم چنین فهرست رسیدگی به هر حساب می باشد شامل حسابهای موجودی نقدو بانک دارایی ثابت بدهکاران وبستانکاران و........... ...

پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت دکتر

پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت دکتر مهرانی و دکتر کرمی بودجه بندی سرمایه ای به تعداد 52 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و ارائه دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری ...


مطالب تصادفی

  • 1200 روش مات کردن حریف در شطرنج فقط با 2 حرکت کاملاً تصویری و واضح
  • فارسی نویس فارسی نویسی در نرم افزارهای گرافیکی و تدوین فیلم فتوشاپ افتر افکت اتوکد و ....
  • پاورپوینت ترس فوبی انواع فوبیا آثار و علائم فوبیا فوبی مربوط به درس روانشناسی
  • آموزش ساخت تابلو ثابت و روان بهمراه برنامه ها و فیلمها
  • ماشین حساب بورس تحت ویندوز ماشین حساب بازار سرمایه حسابگر بورسی دقیق
  • کوره القایی 150 وات قدرتمند سیم داغ کن و ذوب کردن
  • اینورتر 12 ولت به 220 ولت 300 وات مجهز به فن خنک کننده و خروجی درگاه usb

بزرگترین پورتال فروش پروژه های آماری، برنامه نویسی، الکترونیک، ریاضی و فیزیک، کارآموزی، کامپیوتر، اندروید و ....آدرس سایت ما: jafar0023.4kia.ir